Vårt arbete i Vietnam

Barnen i vårt barnhem

Barnen i vårt barnhem


I vårt första barnhem, i Ho Chi Minh city, bor det för närvarande 38 barn – alla föräldralösa i åldrarna 4-14 år. Utan hjälp hade dessa barn aldrig fått någon chans att gå i skolan eller möjlighet att ta sig ur fattigdomen. Utöver de barn som bor i barnhemmet kommer ytterligare ca 20 barn varje dag och äter tre mål mat per dag. Under helgerna stiger siffran till strax över 100 barn som får möjlighet att äta sig mätta då barn från andra regioner av staden kommer hit. Flera av dessa barn har föräldrar, men dessa är så fattiga att de ofta inte kan förse sina egna barn med mat. Än mindre med skolgång.


Matdags för barnen

Matdags för barnen


Arbete på plats
De som arbetar på barnhemmet och i övrigt hjälper till med vårt arbete är vietnameser själva. Barnhemmet drivs av ett vietnameskiskt par som under flera års tid arbetat med att nå de mest utsatta barnen. Vårt eget arbete bygger på insatser från frivilliga och vi har för avsikt att regelbundet sända ut volontärer som kan assistera och hjälpa till där behov finns, men huvudarbetet utförs av lokala personer. Hantering av pengar är känsligt i ett fattigt land som Vietnam. Vi delar därför aldrig ut pengar direkt utan köper istället in mat, utrustning och kläder som vi sen fördelar. Detta sker både genom våra egna volontärer och genom våra lokala kontaktpersoner på plats.


Anteckningsblock till barnen

Anteckningsblock till barnen


Vårt mål
Som organisationens namn visar är vårt mål först och främst att förse de mest utsatta barnen med mat. Att kunna äta sig mätt är långt ifrån en självklarhet i ett fattigt land som Vietnam men genom vårt barnhem har vi möjlighet att regelbundet nå ut till många barn. Vi arbetar även för att möjliggöra för barnen att kunna gå i den kommunala skolan. Det låter kanske som en enkel handling, men för föräldralösa barn som inte har tak över huvudet och mat att äta, är det ett mycket stort steg att prioritera skolgång. Vi vill förse barnen med de grundläggande behoven så de kan fokusera på sin utbildning.

Textnavigering